Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
Aktualności
TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
20 - 04
2024

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Czwarta niedziela wielkanocna – 21 kwietnia 2024 r. – nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest przeżywana w Kościele katolickim jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Kościele w Polsce rozpocznie ona Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele.

więcej

archiwum aktualności

Przygotowanie

BIERZMOWANIE 2018


07.05. (poniedziałek), godz. 19:00 – KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – próba
11.05. (piątek), godz. 19:00 – KANDYDACI DO BIERZMOWANIA + RODZICE
+ RODZICE CHRZESTNI (w miarę możliwości) – OBRZĘD PRZEKAZANIA KRZYŻY
13.05 (niedziela), godz. 9:30 – Msza św. z udziałem kandydatów i przedstawienie wspólnocie
16.05. (środa) – DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY
     godz. 17:00 możliwość spowiedzi św. dla rodziców i rodzin bierzmowanych
     godz. 19:00 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania
     ok. g. 19:45 próba generalna dla kandydatów

UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
17.05. (czwartek), godz. 17:00, bp Krzysztof Zadarko

Biskup diecezjalny Edward Dajczak, zwraca uwagę na kilka elementów, które odnoszą się do sakramentu bierzmowania w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i dotyczą sprawowania tego sakramentu przez wszystkich biskupów naszej diecezji.

1. Imię i świadek bierzmowania.
Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego. Świadkiem bierzmowania powinien być,
w miarę możliwości, jeden z chrzestnych kandydata. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem, a bierzmowaniem. Zgodnie ze wskazaniami Kościoła dotyczącymi przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania: "świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego".

2. Zgodnie z praktyką stosowaną już w ubiegłych latach w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczą także rodzice (rodziny). W związku z tym będziemy tak przygotowywać liturgię sakramentu, aby umożliwić rodzicom (rodzinom) towarzyszenie kandydatowi do bierzmowania.

3. Kandydaci przygotowywali się do sakramentu przez życie religijne w swoich rodzinach, katechezę szkolną, comiesięczne katechezy w kościele, spotkania w grupach, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych, a przede wszystkim przez troskę o życie sakramentalne (niedzielnaEucharystia,spowiedźśw.przedświątecznaipierwszopiątkowa). W tym ostatnim (bliższym przygotowaniu) polecamy kandydatów szczególnej modlitwie Rodziców i naszej wspólnoty parafialnej.

Jeszcze w najbliższym czasie odbędą się spotkania w grupach dla kandydatów zgodnie
z terminami ustalonymi dla nich. Kandydaci otrzymają informacje.

4. Składka na przygotowanie uroczystości wynosi 100 zł. Wpłacamy ją na konto do 30 kwietnia.

5. Wypełnioną kancelaryjną kartę bierzmowania, ewentualne świadectwo chrztu
lub zgodęna bierzmowaniezinnejparafii, kandydaciprzynosząna spotkania w grupach
lub ostatecznie do dnia 30 kwietnia.

Bierzmowanie – konto do wpłat (kwota – 100 zł):
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, Odział Szczecinek
ul. pl. Sowińskiego 2, 78-400 Szczecinek
Nr konta: 95 85661042 0500 8030 5004 0003
W tytule przelewu:
„Bierzmowanie 2018 – imię i nazwisko kandydata”


***
Z teologii sakramentu bierzmowania:

Przez sakrament chrztu zostaliśmy odrodzeni wewnętrznie, uświęceni, obmyci z grzechu pierworodnego. Staliśmy się dziećmi Bożymi, zjednoczonymi z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem-Kościołem. Przez chrzest mamy udział w prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej funkcji Zbawiciela. Przez sakrament bierzmowania natomiast Chrystus obdarza nas licznymi łaskami i powołuje do aktywnego budowania Kościoła.

1. Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego?
(przeczytaj fragment biblijny: Dz 8,14-17)
Zgromadzeni w wieczerniku apostołowie otrzymali w darze obiecanego Ducha Świętego. Duch ten napełnił ich odwagą, dlatego też z wielką gorliwością oddali się pracy apostolskiej. Według Dziejów Apostolskich kiedy apostołowie wkładali na ochrzczonych ręce, ci także otrzymywali Ducha Świętego (por. Dz 8,14-17). Podobnie dzieje się, gdy ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania: otrzymuje moc Ducha Świętego, pogłębia się w nim życie Boże, naznaczony zostaje charakterem sakramentalnym, upodabnia się jeszcze bardziej niż przez chrzest do Chrystusa Arcykapłana, Proroka i Pasterza, aby w zjednoczeniu z Nim budować Kościół, Jego Mistyczne Ciało, i tym samym rozszerzać królestwo Boże na ziemi.
Również w sakramencie chrztu udzielany jest Duch Święty, który zamieszkuje w ochrzczonym jak w świątyni, jednak oddziaływuje na niego nieco inaczej niż w sakramencie bierzmowania. W pierwszym bowiem sakramencie odradza On człowieka, usynawia, usprawiedliwia, oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz z grzechów osobistych, w drugim zaś, pogłębia łaski otrzymane w sakramencie chrztu, np. łaskę uświęcającą, wiarę, miłość, a także obdarza mocą, aby skutecznie budować Kościół przez pracę apostolską.

2. Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania?
(przeczytaj fragment biblijny Dz 4,1-22)
Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim - w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

3. Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?
Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku:

POLECANE STRONY
MEDIA