Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
Aktualności
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW
20 - 07
2024

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

W czwartek 25 lipca, we wspomnienie św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. pobłogosławimy pojazdy i ich kierowców.

więcej

archiwum aktualności

Poprawne brzmienie znanych modlitw

 
Modlitwy w języku polskim ujednolicone przez Konferencję Episkopatu Polski.

Uchwała nr 26/386/2020 KEP oraz 28/386/2020 z dn. 28.08.2020.
Pobierz tekst ujednoliconych modlitw...
Czytaj więcej...

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)
Aniele Boży, Strożu moj, Ty zawsze przy mnie stoj.
Rano, wieczor, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 18, s. 69).

Anioł Pański

 1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
 2. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 1. Oto ja, służebnica Pańska.
 2. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

 1. A Słowo ciałem się stało.
 2. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 1. Modl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Modlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, ktorzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Modlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Ktory żyje i kroluje na wieki wiekow. Amen.

Za odmówienie modlitwy "Anioł Pański" rano, w porze południowej albo pod wieczór z przepisanymi wersetami i modlitwą można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 17 § 2.1, s. 64-65). Uwaga: Jeśli po zatwierdzonym tekście z Wykazu odpustów dodaje się według uznania doksologię "Chwała Ojcu..." oraz "Wieczny odpoczynek", to formułę za zmarłych należy poprzedzić specjalną formułą oddzielającą, np. "Módlmy się za zmarłych." albo "Za zmarłych". Odnośnie do doksologii "Chwała Ojcu", nie ma normy dotyczącej jej powtarzania, pozostawia się to prywatnej pobożności. W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy "Anioł Pański" odmawia się antyfonę "Królowo nieba, wesel się, alleluja".

Koronka do Miłosierdzia Bożego do odmawiania na zwykłej cząstce rożańca
Na początku:
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach, 1 raz:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bostwo najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach, 10 razy:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie, 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W wersecie "Miej miłosierdzie dla nas i całego świata" (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie "świata całego".

Królowo nieba, wesel się, alleluja
Antyfona maryjna używana zamiast "Anioł Pański" w Okresie Wielkanocy
wersja I
Krolowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, ktoregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Modl się za nami do Boga. Alleluja.

 1. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
 2. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Modlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywrociłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 17 § 2.1, s. 64-65.)

albo wersja II przeznaczona do śpiewu
Wesel się, Krolowo miła,
bo Ten, ktoregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami;
modl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!
Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wiekow śpiewali: Alleluja, alleluja!

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trojco, Jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wieczny na wzor Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzor wieczystej Ofiary,
Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,
Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszej wiary,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
Jezu, Kapłanie dobr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechow Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
Jezu, Ofiaro przebłagalna,
Jezu, Ofiaro pokoj przynosząca,
Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
Jezu, Ofiaro, w ktorej mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha nieumiarkowania,
Od nieuczciwego zysku,
Od grzechu symonii,
Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
Od umiłowania świata i jego marności,
Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriow,
Przez Twoje wieczne kapłaństwo,
Przez święte namaszczenie, mocą ktorego Bog Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez posługiwanie, ktorym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,
Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, ktorą w sposob niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanow,
Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego Serca,
Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,
Prosimy Cię, aby usta kapłanow strzegły wiedzy,
Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotnikow,
Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriow,
Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,
Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, ktorzy wiernie Tobie służyli.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie
Jezu, Kapłanie, usłysz nas
Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas
Modlmy się. Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriow, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Albo:
Modlmy się. Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, ktory On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Ktory żyjesz i krolujesz na wieki wiekow. W. Amen.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Kyrie eleison
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, - wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrojcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez ktorej nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, ktora poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczennikow,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawcow,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 1. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
 2. I uczyniłeś nas krolestwem Boga naszego.

Modlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, + daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, krolu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnot przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołow,
Jezu, krolu Patriarchow,
Jezu, mistrzu Apostołow,
Jezu, nauczycielu Ewangelistow,|
Jezu, męstwo Męczennikow,
Jezu, światłości Wyznawcow,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrojcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twoj,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.
Modlmy się. Panie Jezu Chryste, ktoryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; + daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Ktory żyjesz i krolujesz na wieki wiekow. W. Amen.

Albo:
Modlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, ktorych utwierdzasz w swojej miłości. Ktory żyjesz i krolujesz na wieki wiekow. W. Amen.

Litania do Najświętszego Sakramentu
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trojco, Jedyny Boże,
Chlebie żywy, ktoryś zstąpił z nieba,
Boże ukryty i Zbawicielu,
Pszenico wybranych,
Hostio święta,
Hostio żywa,
Hostio Bogu przyjemna,
Pokarmie Aniołow,
Manno ukryta,
Ofiaro czysta,
Ofiaro nieustająca,
Baranku bez skazy,
Ołtarzu najczystszy,
Pokarmie i uczto,
Kielichu błogosławieństwa,
Kapłanie i Ofiaro,
Tajemnico wiary,
Sakramencie pobożności,
Więzi miłości,
Pamiątko cudow Bożych,
Chlebie nadprzyrodzony,
Bezkrwawa Ofiaro,
Najświętsze i najwznioślejsze misterium,
Boskie lekarstwo nieśmiertelności,
Najpotężniejszy fundamencie łask,
Wzniosły i czcigodny Sakramencie,
Ofiaro najświętsza ze wszystkich,
Słowo, ktore stało się ciałem i zamieszkało między nami,
Niebiańskie lekarstwo, chroniące nas przed grzechami,
Najświętsza pamiątko Męki Pańskiej,
Cudzie zadziwiający ponad wszystko,
Darze przekraczający wszelką pełnię,
Szczegolna pamiątko Bożej miłości,
Nieskończona skarbnico Bożych bogactw,
Budzący bojaźń i ożywiający Sakramencie,
Umocnienie dusz świętych,
Najsłodsza uczto, w ktorej posługują Aniołowie,
Prawdziwa Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,
Pokarmie na drogę dla umierających w Panu,
Zadatku przyszłej chwały,
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej,
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy tego świata,
Od wszelkiej okazji do grzechu,
Przez Twoje pragnienie spożywania Paschy z uczniami,
Przez największą pokorę, z jaką obmyłeś uczniom nogi,
Przez najgorętszą miłość, z ktorą ustanowiłeś ten Boski Sakrament,
Przez Twoją drogocenną Krew, ktorą pozostawiłeś nam na ołtarzu,
Przez pięć ran Twojego najświętszego Ciała, ktore dla nas przyjąłeś,
Prosimy Cię my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wzmocnił w nas i zachował wiarę, cześć i nabożeństwo do tego przedziwnego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś doprowadził nas poprzez szczerą spowiedź do częstego przyjmowania Eucharystii,
Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich błędow, wiarołomstwa i ślepoty serca,
Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owocow tego Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś tym niebiańskim pokarmem na drogę umocnił nas w godzinę śmierci.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Modlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocow Twego odkupienia. Ktory żyjesz i krolujesz na wieki wiekow. W. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnot wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, krolu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w ktorym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w ktorym mieszka cała pełnia Bostwa,
Serce Jezusa, w ktorym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z ktorego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, ktorzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źrodło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włocznią przebite,
Serce Jezusa, źrodło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzesznikow,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 1. Jezu cichy i pokornego serca.
 2. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Modlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzesznikow Ci składa, † daj się przebłagać tym, ktorzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, ktory z Tobą żyje i kroluje na wieki wiekow. W. Amen.

Litania do świętego Józefa
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - modl się za nami.
Święty Jozefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchow,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty strożu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Jozefie najsprawiedliwszy,
Jozefie najczystszy,
Jozefie najroztropniejszy,
Jozefie najmężniejszy,
Jozefie najposłuszniejszy,
Jozefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubostwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchow piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 1. Ustanowił go panem domu swego.
 2. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Modlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Jozefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Litania do Świętych
Litania na nabożeństwa błagalne
Ilekroć w poszczegolnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronow, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonow itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w rożnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

 1. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A
Panie, zmiłuj się nad nami. - Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. - Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. - Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trojco, Jedyny Boże,

 1. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, - modl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, - modlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie,
Patriarchowie i Prorocy
Święty Abrahamie, - modl się za nami.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Jozefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, - modlcie się za nami.
Apostołowie i Uczniowie
Święci Piotrze i Pawle, - modlcie się za nami.
Święty Andrzeju, - modl się za nami.
Święci Janie i Jakubie, - modlcie się za nami.
Święty Tomaszu, - modl się za nami.
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, - modlcie się za nami.
Święty Łukaszu, - modl się za nami.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, - modlcie się za nami.
Męczennicy
Święty Szczepanie, - modl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, - modlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, - modl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, - modlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, - modl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, - modlcie się za nami.
Święta Agnieszko, - modl się za nami.
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, - modlcie się za nami.
Biskupi i Doktorzy Kościoła
Święci Leonie i Grzegorzu, - modlcie się za nami.
Święty Ambroży, - modl się za nami.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, - modlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, - modl się za nami.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, - modlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, - modl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Kapłani i Zakonnicy
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, - modlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, - modl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Rożo z Limy,
Świeccy
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże, - modlcie się za nami.
III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A
Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twoj chrzest i post święty,
Przez Twoj krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale.

Albo B
Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Chryste, ktory na ten świat przyszedłeś,
Chryste, ktory zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, ktory śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, ktory zostałeś pogrzebany,
Chryste, ktory zmartwychwstałeś,
Chryste, ktory wstąpiłeś do nieba,
Chryste, ktory zesłałeś Ducha Świętego na Apostołow,
Chryste, ktory siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, ktory przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

 1. BŁAGANIA W ROŻNYCH POTRZEBACH

Albo A
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

Albo B
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejow od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorob, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokoj i prawdziwą zgodę,

Zawsze odmawia się C
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

 1. ZAKOŃCZENIE

Albo A
Chryste, usłysz nas. - Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Modlitwa
Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źrodłem pobożności, † wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Albo:
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, † okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W Litanii do Świętych przed oracjami końcowymi nie ma wezwania "Módlmy się".

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trojco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - modl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Rożo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantow,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Krolowo Aniołow,
Krolowo Patriarchow,
Krolowo Prorokow,
Krolowo Apostołow,
Krolowo Męczennikow,
Krolowo Wyznawcow,
Krolowo Dziewic,
Krolowo wszystkich Świętych,
Krolowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Krolowo wniebowzięta,
Krolowo rożańca świętego,
Krolowo rodzin,
Krolowo pokoju,
Krolowo Polski,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 1. Modl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego

W okresie Adwentu

 1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
 2. I poczęła z Ducha Świętego.

Modlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w ktorej Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego

 1. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
 2. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Modlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez ktorą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Ktory z Tobą żyje na wszystkie wieki wiekow. W. Amen.

W okresie Wielkanocy

 1. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
 2. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Modlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywrociłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygod racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Święta Maryjo, modl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Wybrana Corko Boga Ojca,
Matko Chrystusa Krola,
Chwało Ducha Świętego,
Dziewico, Corko Syjonu,
Dziewico uboga i pokorna,
Dziewico cicha i posłuszna,
Służebnico Pańska,
Matko Pana,
Złączona z Odkupicielem,
Pełna łaski,
Źrodło piękna,
Wszelkich cnot Skarbnico,
Dojrzały Owocu zbawienia,
Doskonała Uczennico Chrystusa,
Najczystszy Obrazie Kościoła,
Niewiasto, nowa Ewo,
Niewiasto w słońce odziana,
Niewiasto w gwiazd koronie,
Pani hojna,
Pani łaskawa,
Pani nasza,
Radości Izraela,
Blasku Kościoła świętego,
Ozdobo rodzaju ludzkiego,
Orędowniczko łaski,
Służebnico miłosierdzia,
Wspomożycielko ludu Bożego,
Krolowo miłości,
Krolowo miłosierdzia,
Krolowo pokoju,
Krolowo Aniołow,
Krolowo Patriarchow,
Krolowo Prorokow,
Krolowo Apostołow,
Krolowo Męczennikow,
Krolowo Wyznawcow,
Krolowo Dziewic,
Krolowo Wszystkich Świętych,
Krolowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Krolowo wniebowzięta,
Krolowo Polski,
Krolowo świata,
Krolowo nieba,
Krolowo wszechrzeczy,
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 1. Modl się za nami, chwalebna Matko Pana.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlmy się. Miłosierny Boże, wysłuchaj pokorne prośby sług swoich, ktorzy uroczyście uznają Twoją służebnicę, Najświętszą Maryję Pannę, za swoją Matkę i Krolową † i daj nam, abyśmy służąc Tobie i bliźnim na ziemi, * zasłużyli na przyjęcie do wiecznego krolestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

O Boże mój, wierzę w Ciebie ("Modlitwa Anioła" z Fatimy)
Modlitwa uwielbienia Najświętszego Sakramentu
O Boże moj, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, ktorzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trojco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bostwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, ktorymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrocenia biednych grzesznikow.

O Krwi i Wodo (Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia)
O Krwi i Wodo, ktoraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdroj Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.
Modlitwę tę można odmawiać wraz z innymi modlitwami w Godzinie Miłosierdzia, także przed lub po Koronce do Bożego Miłosierdzia.

O mój Jezu (Akt strzelisty z Fatimy)
Do odmawiania po każdym dziesiątku rożańca.
O moj Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczegolnie tym, ktorzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, ktoryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź krolestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wodź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Końcowe "Amen" (KKK 2856) używane jest w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygod racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66).

Pomnij, o najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66).

Wieczny odpoczynek
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy za dusze czyśćcowe (WO, nad. 29 § 2.2, s. 78).

Witaj, Królowo
Witaj, Krolowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwroć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy (WO, nad. 17 § 2.3, s. 64.66.).

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

POLECANE STRONY
MEDIA